logomodna

MB-PRC Sp. z o.o.
ul. Solna 7/2
Łódź, 91-423

Tel. (42) 611 63 15
(42) 632 51 57
Fax. (42) 632 40 37

ada@modna-bielizna.com